•  

  BEEINDIGING CHARLOTTEFONDS:

   

  De Stichting Charlotte Fonds, 35 jaar geleden ontstaan uit “ De vrienden van Charlotte Oord”

  houdt per 31 december 2023 op te bestaan. Ouderen herinneren zich nog het vroegere

  Charlotte Oord aan de Dongenseweg, waar kinderen en jongeren scholing en revalidatie

  kregen. Nadat duidelijk was geworden, dat op zichzelf staande kinderrevalidatie

  onvoldoende redenen van bestaan had en er dus een fusie aangegaan moest worden met

  volwassenenrevalidatie, verhuisde het centrum in de tachtiger jaren naar de Professor

  Stoltehof en werd het RCL buurman van het Elizabeth Ziekenhuis en een partner van de

  revalidatieafdeling ervan.

  Al die jaren was het Charlotte Fonds een welkome aanvulling, omdat het fonds zich in het

  bijzonder richtte op die zaken, die vanuit reguliere budgetten niet betaald konden worden.

  Het fonds heeft zich sterk gemaakt voor initiatieven en onderzoek, die bijdroegen aan de

  vrijetijdsbesteding, behandeling en zorg van vooral kinderen en jongeren. Het fonds was een

  ware bondgenoot in al die jaren van het RCL en de vroegere Mytylschool, sinds kort

  genoemd het Onderwijs Centrum Leijpark.

  De aanleg van speelplekken, geschikt voor kinderen met een beperking, een snoezelruimte,

  een beleef TV en een soft cell ruimte zijn voorbeelden van de hulp die het fonds heeft

  geboden. Daarnaast sponsorde het ook regionale activiteiten van kinderen en jongeren met

  een beperking. Dat gebeurde met de hulp van particuliere donateurs en institutionele

  sponsoren als bedrijven, organisaties en andere fondsen.

  Nu, na 35 jaar, houdt het fonds op te bestaan; de situatie van kinderen en jongeren is in die

  jaren gigantisch veranderd en het is steeds moeilijker geworden om nieuwe (en jongere)

  bestuursleden te vinden. Het bestuur kijkt terug op een mooie en vooral ook vruchtbare tijd

  en bedankt al die organisaties, stichtingen en particulieren, die ons werk mogelijk hebben

  gemaakt.

  Pastor Marijn van de Laar, voorzitter Charlotte Fonds

 • Omdat meedoen belangrijk is.

  Maak kennis met de Stichting Charlotte Fonds.

   

  Wij zetten ons in voor lichamelijk gehandicapte kinderen, jongeren en volwassenen. Door initiatieven en onderzoek te steunen die bijdragen aan hun vrijetijdsbesteding, scholing, behandeling en zorg.

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Initiatieven

  Een aantal initiatieven die het Charlotte Fonds met uw hulp steunt.

   

  Beleeftv voor WIG in Goirle en Convivio in Tilburg

   

  In april 2023 heeft het Charlotte fonds een bijdrage geleverd aan de aanschaf van een beleeftv voor het WIG in Goirle en Convivio in Tilburg.

   

  broken image

  Stichting Samen Sporten Tilburg

  Bijdrage voor voetbaltoernooi

  In 2023 zal er wederom een volledig G-Sportweekend Amarant georganiseerd worden. Hierbij worden 15 sportevenementen aangeboden voor mensen met en zonder een beperking. We bieden minimaal de volgende sporttakken aan: voetbal, discgolf, handbal, outdoor klimmen, hardlopen, bowlen, golf, paardrijden, korfbal, atletiek, zwemmen, handboogschieten, zwaardvechten, tennis en het Kijk en Doe en Beleef event. We verwachten wederom meer dan 1.200 deelnemers, die sportend strijden voor de grote bekers en medailles. De uitreiking zal plaats vinden in het Rabobank Stadion. De opening, lunch, prijsuitreiking en afsluiting doen we zo veel mogelijk met alle sporters gezamenlijk. Met op zaterdag 27 mei het Open NK Mascotte. De grootste mascottewedstrijd van Nederland, welke fraaie momenten oplevert, zorgt voor veel enthousiaste deelnemers. Tijdens het hele weekend is het feest, met sportwedstrijden, clinics, een heuse Snuffelmarkt (alle dagen), het 2e BenT festival, optredens en demonstraties. Daarnaast is er ook een ABCDate Samen Fit avond op vrijdag 26 mei en kun je iedere dag treintje rijden bij SSMB bij de stoommodelbouw club. Op zondag 28 mei komt het KNVB Oranje festival naar het event toe. We willen de verwachte 5.000 bezoekers trakteren op sport, spektakel, vreugde en heel veel plezier. Dit initiatief is een onderdeel van Stichting Samen Sporten Tilburg.

  Softcellruimte OC Leijpark

  Bijdrage voor aangepast materiaal

  Het Charlotte Fonds heeft de aanschaf van een softcell ruimte voor OC Leijpark gefinancierd. In het filmpje de mooie tekeningen en bedankjes die het bestuur van het Charlotte Fonds heeft gehad bij de opening van deze ruimte.

  Snoezelruimte OC Leijpark

  Bijdrage voor aangepast materiaal

  In 2021 heeft het OC Leijpark voor de afdeling EMB nieuwbouw geplaatst. In deze nieuwbouw was nog geen snoezelruimte aanwezig. Het Charlotte Fonds heeft hiervoor de financiering verzorgd.

 • Steun aanvragen

  In verband met de beeindiging van het Charlotte fonds is het niet meer mogelijk aanvraag te doen.

   

  U wilt iets doen voor mensen met een lichamelijke handicap in de regio Tilburg en omstreken? Als uw initiatief zich richt op de vrijetijdsbesteding, scholing, zorg en behandeling van lichamelijk gehandicapten, dien dan een aanvraag bij ons in.

   

  Voorbeelden
  U kunt hierbij denken aan:

  • Een initiatief op het gebied van sport, spel of een andere vorm van vrijetijdsbesteding
  • Onvervulde wensen in de gehandicaptenzorg, met onvoldoende financiële middelen
  • Aangepast spelmateriaal en speciale leer- en hulpmiddelen
  • Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe onderwijs- en behandelmethoden

  Hoe dien ik een aanvraag in?

  U dient een aanvraag in door dit  in te vullen en te mailen naar info@charlottefonds.nl. Uw aanvraag wordt vervolgens behandeld tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering.
  Bestuursvergaderingen 2022

  • 3 maart 2023
  • 25 mei 2023
  • 27 september 2023
  • 15 november 2023

   

   

  Lees voor u een aanvraag indient eerst even onze voorwaarden voor ondersteuning door.

 • Wie wij zijn

   

  Charlottes' geschiedenis

  Tijdens en na een polio-epidemie in 1956 verbleven Zuid-Nederlandse poliopatiënten in het Sint Elisabeth Ziekenhuis voor nabehandeling en revalidatie. Voor de schoolgaande kinderen onder hen kocht het ziekenhuis het voormalige Kinderoord Charlotte, in 1914 opgericht als tbc-sanatorium door Charlotte Swagemakers. In 1957 werd het kinderoord een buitenkliniek met onderwijsfaciliteiten. Later, in 1968, kwam er een school voor lichamelijk gebrekkige kinderen bij.
   

  De stichting
  Stichting Charlotte Fonds ondersteunt initiatieven die kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke handicap in staat stellen een zo normaal mogelijk leven te leiden. Hierbij ondersteunen we onderzoek en richten we ons daarnaast op de terreinen vrijetijdsbesteding, scholing, behandeling en zorg.

   

  Het Charlotte Fonds doet dit met behulp van particuliere donateurs en institutionele sponsoren, zoals bedrijven, organisaties en instellingen.

 • Het bestuur

  van Stichting Charlotte Fonds

  broken image

  M. van de Laar
  Voorzitter

  broken image

  G. Schalk
  Penningmeester

  broken image

  M. de Weijer
  Secretaris

  broken image

  G. Akkermans