• Omdat meedoen belangrijk is.

  Maak kennis met de Stichting Charlotte Fonds.

   

  Wij zetten ons in voor lichamelijk gehandicapte kinderen, jongeren en volwassenen. Door initiatieven en onderzoek te steunen die bijdragen aan hun vrijetijdsbesteding, scholing, behandeling en zorg.

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Initiatieven

  Een aantal initiatieven die het Charlotte Fonds met uw hulp steunt.

   

  Mindervaliden toilet Voedselbank Tilburg

  VOEDSELBANK TOEGANKELIJK VOOR MINDERVALIDEN DANKZIJ DONATIE CHARLOTTEFONDS.

   

  De Tilburgse Voedselbank wil iedereen omarmen en indien nodig van voedsel voorzien, ook indien er sprake is van een lichamelijke beperking. De noodgedwongen verhuizing naar een andere pand is gebruikt om deze nieuwe hoofdvestiging te voorzien van een invalidentoilet en een lift. Hierdoor is het pand ook voor mindervaliden goed toegankelijk. Deze investeringen werden mede mogelijk gemaakt door een grote donatie van het Charlottefonds. Van deze voorzieningen wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Het bestuur van de Tilburgse Voedselbank dankt het Charlottefonds namens haar vrijwilligers en cliënten dan ook hartelijk voor hun donatie.

  Stichting Samen Sporten Tilburg

  Bijdrage voor voetbaltoernooi

  Op 3, 4 en 5 juni 2022 werd er weer een volledig G-Sportweekend Amarant georganiseerd. Hierbij werden 10 sportevenementen aangeboden (in 2018 waren dat er 7) voor mensen met en zonder een beperking. Dit jaar werden in ieder geval de volgende sporttakken aangeboden: voetbal, zwemmen, wandelen, hardlopen, bowlen, golf, hockey, korfbal en het Kijk en Doe en Beleef event.

  Het Charlotte Fonds is ook dit jaar weer partner het met sponsorpakket Goud!

  Zie de link hieronder voor alle foto’s van dit jaar!

  Schoolplein OC Leijpark

  Bijdrage voor aangepast materiaal

  In 2021 heeft het OC Leijpark voor de afdeling EMB nieuwbouw geplaatst. Bij deze nieuwbouw hoort natuurlijk een mooi tuin en speelplaatsen voor de kinderen. Het Charlotte Fonds zorgt hiervoor voor de financiering. In januari 2022 is gestart met de aanleg van deze schoolpleinen.

  Snoezelruimte OC Leijpark

  Bijdrage voor aangepast materiaal

  In 2021 heeft het OC Leijpark voor de afdeling EMB nieuwbouw geplaatst. In deze nieuwbouw was nog geen snoezelruimte aanwezig. Het Charlotte Fonds heeft hiervoor de financiering verzorgd.

 • Steun ons!

  Hartelijk bedankt dat u het Charlotte Fonds wilt steunen. Met behulp van uw donatie -slechts € 12,50 per jaar- maken wij verschillende initiatieven mogelijk. Zo zorgen we er samen voor dat lichamelijk gehandicapten niet aan de zijlijn blijven staan. Dat zij gewoon kunnen spelen, leren, sporten, wonen en werken, net als iedereen.

   

  Via de donatieknop kunt u eenvoudig en veilig uw donatie overboeken via iDEAL of met uw creditcard. U kunt er ook voor kiezen om rechtstreeks te doneren.

 • Doneer nu

  Met uw bijdrage zorgt u dat mensen met een lichamelijke beperking niet aan de zijlijn blijven staan.

 • Rechtstreeks doneren?

  U kunt ook rechtstreeks uw bijdrage aan ons overmaken o.v.v. 'Donatie Charlotte Fonds'.

  Op rekening NL85RABO0171.2049.80.

   

  De Stichting Charlotte Fonds is met ingang van 2008 bij de Belastingdienst bekend als en ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) met RSIN-nummer 807273636. Hierdoor kunt u uw gift aftrekken van de belasting. Lees ook deze algemene informatie, het de verantwoording voor de ANBI-status, het beleidsplan 2019/ 2023 en de jaarrekening 2021

   

  Hartelijk bedankt voor uw donatie.

 • Steun aanvragen

  3U wilt iets doen voor mensen met een lichamelijke handicap in de regio Tilburg en omstreken? Als uw initiatief zich richt op de vrijetijdsbesteding, scholing, zorg en behandeling van lichamelijk gehandicapten, dien dan een aanvraag bij ons in.

   

  Voorbeelden
  U kunt hierbij denken aan:

  • Een initiatief op het gebied van sport, spel of een andere vorm van vrijetijdsbesteding
  • Onvervulde wensen in de gehandicaptenzorg, met onvoldoende financiële middelen
  • Aangepast spelmateriaal en speciale leer- en hulpmiddelen
  • Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe onderwijs- en behandelmethoden

  Hoe dien ik een aanvraag in?

  U dient een aanvraag in door dit aanvraagformulier in te vullen en te mailen naar info@charlottefonds.nl. Uw aanvraag wordt vervolgens behandeld tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering.

  Bestuursvergaderingen 2022

  • 3 maart 2023
  • 25 mei 2023

  Lees voor u een aanvraag indient eerst even onze voorwaarden voor ondersteuning door.

 • Een kleine bijdrage kan echt iets veranderen.

  U steunt het Charlotte Fonds

  al met € 12,50 per jaar.

 • Wie wij zijn

   

  Charlottes' geschiedenis

  Tijdens en na een polio-epidemie in 1956 verbleven Zuid-Nederlandse poliopatiënten in het Sint Elisabeth Ziekenhuis voor nabehandeling en revalidatie. Voor de schoolgaande kinderen onder hen kocht het ziekenhuis het voormalige Kinderoord Charlotte, in 1914 opgericht als tbc-sanatorium door Charlotte Swagemakers. In 1957 werd het kinderoord een buitenkliniek met onderwijsfaciliteiten. Later, in 1968, kwam er een school voor lichamelijk gebrekkige kinderen bij.
   

  De stichting
  Stichting Charlotte Fonds ondersteunt initiatieven die kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke handicap in staat stellen een zo normaal mogelijk leven te leiden. Hierbij ondersteunen we onderzoek en richten we ons daarnaast op de terreinen vrijetijdsbesteding, scholing, behandeling en zorg.

   

  Het Charlotte Fonds doet dit met behulp van particuliere donateurs en institutionele sponsoren, zoals bedrijven, organisaties en instellingen.

 • Het bestuur

  van Stichting Charlotte Fonds

  M. van de Laar
  Voorzitter

  H. Verhoeven
  Vice-Voorzitter

  G. Schalk
  Penningmeester

  M. de Weijer
  Secretaris

  G. Akkermans

 • Contact

  Stichting Charlotte Fonds

  Lage Witsiebaan 61

  5042 DG Tilburg

  info@charlottefonds.nl

  KvK nummer: 41097289